M
 trăjerii - Sunt membri al Ordinului Străjerii Munților. Aceștia sunt locuitori ai zonelor muntoase păstrători ai tradițiilor. Aceștia prin activitatea lor transmit mai departe noilor generații bogăția culturală sau spirituală și valorile autentice românești sau luptă pentru conservarea arealului munților sau conservarea speciilor din aceste areale. Nu există echivalența acestui rang în alte organizații.(vezi lista străjerilor...)

M
 rotectorii - Sunt membri al Ordinului Străjerii Munților. Aceștia sunt locuitori din toată țara sau din lume care aderă la valorile ordinului și sunt dispuși să se implice activ în sprijinirea sau promovarea activității Străjerilor. Nu face sens existența acestora fără numirea a unui sau mai mulți Străjeri care sunt sprijiniți de acre un Protector. Acest sprijin nu este unul de natură materială ci mai degrabă spirituală și logistică. Nu există echivalența acestui rang în alte organizații. (vezi lista protectorilor...)