M
 rdinul Străjerii Munților - Este o comunitate unită prin dragostea față de arealul munților cu tot ceea ce înseamnă acesta, începând cu locuitorii acestor meleaguri, cu tradițiile strămoșești, istoria acestor locuri și culminând cu frumusețea inegalabilă dar în aceeași măsură de o fragilitate nebănuită a acestor locuri.

M
 ndiferent dacă suntem meșteșugari, artiști populari, proprietari de pensiuni sau simplii locuitori ai acestor zone sau de pe alte meleaguri împărtășim aceleași valori și urmărim aceleași obiective (vezi ce anume voim ...)

M
 m ales titulatura de "Ordin" pentru comunitatea noastră  din respect pentru strămoși și pentru a promova cunoașterea istoriei neamului. Deși se numește "Ordin" comunitatea noastră nu are nimic de a face cu nici o facțiune mistică, religioasă sau militară.

M
 untem organizați în "Zone" ce poarta nume de munți sau alte elemente geografice( de ex. "Zona Arieșului Superior", "Zona Gârda Seacă", etc...). Fiecare zonă este coordonată de un "Sfat". Membrii din fiecare zonă delegă câte un delegat de care să-i reprezinte în  "Marele Sfat" .
Structura Organizatorică
Tipul de organizare este unul de tip "stea de mare" în care fiecare din zone acționează independent Consiliul având doar rolul de a îmbunătății comunicarea între zone și de mediere în cadrul zonelor (mai multe detalii despre acest tip de organizare puteți găsi în cartea "Steaua de Mare și Paianjenul - Puterea de neoprit a organizațiilor fără lider" de Ori Brafman, Rod. A. Beckstrom) .


M
 ijlocul principal prin care intenționăm să ne atingem obiectivele este interacțiunea directă dintre "Străjeri" - păstrători ai tradițiilor și "Protectori" persoane din toată țara care rezonează la problemele celor dintâi și se implică activ în susținerea și motivarea acestora.