Suntem convinşi că în Munţii noştri Apuseni atât de bogaţi în aur şi alte metale nobile se mai află încă multe comori de poe­zie poporală necunoscută. Folcloriştii şi etnografii noştri, aceşti mineri ai sufletului poporal, sunt chemaţi să des­copere încă mult aur şi argint de adevărată gândire şi simţire ­românească
Ioan Georgescu (secretar al "Asociaţiunii ,pentru literatura română şi cultura poporului român",1922)

"Integrarea între factorul uman și cultural pe de-o parte și mediul înconjurător, se face cu stăruință și renunțări din tentațiile mirajului progresului.

Păstrătorii acestor valori strămoșești, acești adevărați eroi pe care noi i-am numit "Străjerii Munților" merită din partea noastră a celorlalți cel puțin un mesaj de încurajare, dacă mai mult sprijin nu putem să le acordăm.

Prin acest proiect intenționăm să-i identificăm și să creăm legături spirituale directe între acești Străjeri și noi ceilalți, care pierduți în rutina cotidiană tindem să ignorăm efortul acestora risipind astfel inestimabila bogăție a spiritului și culturii românești."

Echipa URRNET

Strajeri si Protectori
Recomandări
(Ce am mai văzut pe unde am mai umblat)