semnvizual-128x127
Proiecte - Revigorarea respectului de sine al românilor

Cunoașterea istoriei României și a vecinilor

Cercetarea și cunoașterea trecutului este esențială pentru ca eventualele derapaje în totalitarism sa fie recunoscute din timp și condamnate de opinia publică. Un efort deosebit trebuie depus pentru reconstituirea adevărului istoric și demitizarea acestuia. Numai promovând istoria fără influențele false impuse de regimurile totalitare vom putea percepe poziția corectă a României în lume.

Deși există numeroase resurse atât tipărite cât și pe INTERNET care tratează subiecte istorice constatăm o relativă complexitate în modul de expunere a acestora. Departe de a ne considera specialiști în ale istoriei, obiectivul nostru este prezentarea acestor evenimente într-un mod mult mai apropiat de stilul de lectură al Generației NET și de abilitatea acestora de a scana textul pentru a identifica esențialul prin cuvinte cheie.

Pentru a fi mult mai ușor de parcurs am hotărât să prezentăm textul sub formă tabelară cronologic în ordine inversă, prezentând în paralel evoluția regiunilor istorice românești (așa cum se regăsesc ele acum) cât și a vecinilor României.

Am încercat să prezentăm evenimentele cât mai sumar fără comentarii pentru a evita orice influență subiectivă din partea noastră asupra cititorului astfel ca acesta să fie stimulat să-și creeze propria imagine asupra evenimentelor.

Deși există o tendință de a împărți evenimentele istorice în etape pe baza unor evenimente importante cum ar fi conflictele mondiale, noi am preferat să le împărțim privind prin prisma efectelor pe care le-au avut acestea asupra modului de viață al românilor tocmai pentru a abate atenția de la efect la cauza acestora. Dorința noastră este de a ajuta cititorul să înțeleagă cauzele care au dus la respectivele evenimente importante mai mult decât să memoreze niște date rupte din context.  Din punct de vedere cronologic am plecat de la la propunerea istoricului Vlad Georgescu detaliind perioada mai recentă după generații pentru o mai bună sincronizare cu studiile sociale recente. Astfel am hotărât prezentarea evenimentelor astfel:

1989-prezent-Democrație "originală"
1977-1988-Nomenclatură și Cultul personalității
1965-1976-Destindere și Independență
1948-1964-Totalitarism și Autonomie
1919-1947-De la România Mare la Democrația Populară (vezi...)
1831-1918-Vremea renașterii (vezi...)
1717-1830-Despotism și Iluminism
1400-1716-Evul de Mijloc
Înainte de 1400-Antichitatea și Formarea statelor Românești